Giới thiệu chung

Một vài nét về Trường Tiểu học Kim Đồng

Cơ cấu tổ chức:

Bộ máy điều hành của trường năm học 2015 - 2016:

            Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 35 người.

          Trong đó:   Ban giám hiệu  : 2 người ( 1 Hiệu trưởng, 1 Phó Hiệu trưởng); 
                             Giáo viên dạy lớp : 26 ;Nhân viên : 7;

           Trường có chi bộ với 12 Đảng viên; 01 Công đoàn cơ sở với 35 công đoàn viên; 01 Chi đoàn TNCSHCM với 11 đoàn viên giáo viên; 01 Liên Đội TNTPHCM với 380 đội viên.

      - Học sinh : Trường có 3 cơ sở  với 19 lớp     -   Tổng số học sinh : 664.Trong đó: Khối lớp một 158 em/4 lớp, Khồi lớp Hai 127 em/4 lớp, Khối lớp Ba 131 em,Khối Bốn 4 lớp 123 em,Khối Năm 126 em.

     Cơ sở vật chất:Tổng số phòng : 15 , trong đó :  + Số phòng học : 12

  + Các phòng khác : 3.Trong đó: Văn phòng 1, Thư viện thiết bị 1, Đoàn thể 1

Chức năng nhiệm vụ nhà trường :Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trư­ởn Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tạo dựng một môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục , để mọi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây